Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Maat Consultancy GCV. De toegang tot of het gebruik van deze Website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven. Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico.

* De volledige disclaimer kun je raadplegen in het PDF bestand hieronder

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden.