HR Management Consultancy

HR & MANAGEMENT CONSULTANCY

HR CHECKUP!

De HR Check-Up onderzoekt 8 domeinen van je personeelsbeleid en stelt je daarover 24 meerkeuzevragen. De antwoorden op die vragen geven een eerste beeld van de sterktes en werkpunten van het personeelsbeleid en de werkcultuur in jouw bedrijf.

De Check-Up stelt vragen zoals: Wie is binnen jouw bedrijf verantwoordelijk voor het personeelsbeleid? Heb je de nodige kennis en/of -vaardigheden in huis en wie is hiervoor verantwoordelijk? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met je aanwervingsprocedure of je onthaalbeleid? Beschik je over functie- en competentieprofielen? Houden de leidinggevenden regelmatig functioneringsgesprekken? Hoe ver sta je met een fair en marktconform loonbeleid?

De Check-Up gaat ook na of je bedrijf op alle gebieden van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Hoe staat het met de diversiteit en inclusie op de werkvloer? Maakt de hele organisatie werk van een diversiteitsbeleid? Is het senior management hierbij actief betrokken?

Een HR-adviseur begeleidt je bij het organiseren en houden van deze audit en stuurt je daarna een adviesverslag op maat. Wil je hierover meer weten, contacteer dan ….

HR Consultancy Check-Up

ANDERE HR-DIENSTEN

Mentoring & Coaching van HR Manager |Missie, visie, organogram | Opzetten van HR-processen & -procedures | Functieprofielen & functieclassificatie | Werving, selectie en onthaalbeleid | Competentiemanagement | Loopbaanbeleid | Training & Development | Performance Managemen